Gazdasági jog: tanácsadás és képviselet adóhatóság előtti eljárásokban, adójogi tanácsadás (gazdasági társaságok, magánszemélyek és civil szervezetek adózását érintően), csőd,- és felszámolási eljárásban történő adósi és hitelezői képviselet, követelésérvényesítés

Társasági jog: cégeljárás során teljeskörű jogi képviseletet vállalunk (cégalapítás, cégiratok módosítása, átalakulás, végelszámolás, üzletrész átruházási szerződések, bt., kkt., kft, zrt., szövetkezet, külföldi cégalapítás)

Ingatlan jog: ingatlanokkal összefüggő teljeskörű ügyvédi szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére (adásvételi és bérleti szerződések, jelzálog ügyletek, társasház-alapítás). Irodánk a  TAKARNET online ingatlan-nyilvántartási rendszert használja, mely segítségével friss, naprakész információk elérése biztosított (tulajdoni lap, térképmásolat, ingatlanfigyelő online szolgáltatás)

Polgári jogi ügyek: szerződések, okiratok szerkesztése, képviselet peres és peren kívüli eljárásokban

Strassbourgi képviselet: számos eredményes ügy tapasztalata alapján vállalunk kártérítési ügyekben történő jogi képviseletet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Közbeszerzések:  Ajánlatkérők és ajánlattevők számára nyújtott jogi tanácsadás. Ügyfeleink igénybe vehetik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, valamint a különleges beszerzésekre vonatkozó tanácsadói munkánkat. Vállaljuk továbbá a szükséges okiratok (pályázatok, részvételi jelentkezés, ajánlatok) elkészítését vagy véleményezését, illetve azok jogi szempontból történő ellenőrzését, valamint képviseletet akár a békéltető eljárásban, akár a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban, illetve a bírósági eljárásban is.